Bent u op zoek naar een CAM-therapeut?

Welkom bij de FAGT!

Een korte toelichting, omdat u mogelijk niet bekend bent met de term CAM-therapie.
CAM staat voor Complementary & Alternative Medicine. Deze term wordt gebruikt voor de verzameling van beroepen in de sector van alternatieve en complementaire geneeswijzen. Denk hierbij aan CAM-therapie vormen als reflexzonetherapie, homeopathie, energetische therapie, acupunctuur of psychosociale therapie.

De FAGT is een multidisciplinaire beroepsvereniging waar verschillende soorten CAM-therapeuten lid van zijn. Veel van onze therapeuten zijn zelfs twee- of drievoudig opgeleid. Op deze site zijn de verschillende CAM-therapeuten van de FAGT te vinden, met de door u gewenste therapie.

Ook informatie over andere interessante zaken, zoals zorgverzekeraars die onze behandelingen vergoeden, zijn hier te vinden.

Op de pagina Bezoekers kunt u een therapeut zoeken en meer informatie vinden over onze werkzaamheden.

Ga direct naar “Bezoekers” →

Lid worden van de FAGT?

Als therapeut is het fijn om vertegenwoordigd te worden door een vereniging die je belangen behartigt, die mee denkt over je praktijk of meewerkt aan goede scholing van hoge kwaliteit.
Op die manier kan jij je aandacht richten op je werk en je cliënten.

Maar de FAGT is niet alleen je belangenbehartiger!
Het is ook de basis voor een multidisciplinair netwerk van professionele CAM-therapeuten. Je komt deze CAM-therapeuten veelvuldig tegen tijdens de ALV, intervisie en op de FB pagina van de FAGT.

Bovendien is de FAGT een echte vereniging, waarbij de leden zélf middels de ALV bepalen welke keuzes de vereniging dient te maken. Doorgaans komt het bestuur met voorstellen, waarbij de leden aangeven of deze wel of niet uitgevoerd mogen worden.

Op die manier heeft de ALV destijds besloten om de FAGT intern te reorganiseren en professionaliseren, aangezien CAM-therapeuten van de FAGT van mening zijn dat men aan hbo-eisen dient te voldoen wat betreft opleiding, denk en werkniveau, bij- en nascholing, intervisie, visitatie etc.
Dit heeft geleidt tot de krachtige en moderne organisatie die de FAGT nu is, gericht op therapeuten die aan deze hbo-opleidingseisen voldoen.

De FAGT is een groot voorstander van verdere professionalisering, zowel binnen de beroepsvereniging, bij CAM-therapeuten, als binnen de CAM-sector. We dragen hier o.a. actief aan bij door onze eigen vereniging verder te professionaliseren, onze leden te begeleiden naar een nog professioneler niveau, een overzichtelijke bundeling van therapie vormen aan te bieden, maar ook door heldere communicatie aan onze leden, cliënten, samenwerkende partijen én de maatschappij te verstrekken.

De FAGT is jouw beroepsvereniging als jij waarde hecht aan professionalisering, graag heldere en duidelijke informatie wil ontvangen en een bredere kijk hebt op je eigen vakgebied, al dan niet multidisciplinair geschoold.

Ga direct naar “Lid worden” →

Je bent FAGT-lid en wil inloggen

Informatie voor leden
Je kan hier alle informatie vinden over

  • de organisatie
  • notulen & presentaties van de ledenvergaderingen
  • Wet & Regelgeving zoals de WKKGZ en BTW-vrijstelling
  • specifieke FAGT-seminars en bij- en nascholingen.
  • Uiteraard de laatste informatie over en vanuit onze CAM-sector.

Wil je zelf iets kwijt aan collega-leden, dan kan je gebruik maken van de Facebookpagina. Wel eerst even aanmelden, als je dat nog niet hebt gedaan: FAGT-Facebook

Inloggen
Inloggen doe je met je gebruikersnaam en wachtwoord. Lukt je dat niet (meer), dan kun je een nieuw wachtwoord aanvragen bij het secretariaat.

Ga direct naar “Leden” →