Pagina's

Lid worden


De voordelen van de FAGT:
Je ontmoet collega-therapeuten van verschillende disciplines

 • Tijdens de actieve en drukbezochte ALV’s combineer je informatie, nascholing en contact met andere therapeuten. Je kunt ook met je vragen terecht bij de ALV
 • Intervisiegroepen kunnen multidisciplinair zijn. Je kunt je aansluiten bij een bestaande groep of we helpen je om bij een groep in jouw regio aan te sluiten

Je verzekeringen zijn goed geregeld:

 • Via de FAGT heb je voordelig en goed je bedrijfsaansprakelijkheid-, beroepsaansprakelijkheid- en WKKGZ geregeld

Je krijgt ondersteuning bij je praktijk:

 • Professionele visitatie helpt je om de puntjes op de i te zetten en te zorgen dat je praktijk voldoet aan de eisen van een moderne geaccrediteerde CAM-praktijk
 • Je kunt terecht bij het bestuurslid Kwaliteitsbeheer van de FAGT, met vragen over je praktijk
 • Je ontvangt het tijdschrift De Natuurgeneeskundige 6 keer per jaar.

Je kan gebruik maken van de nascholing die door de FAGT wordt georganiseerd, of een keuze maken uit de erkende nascholingen. De regels over nascholing vind je in het aanmeldingspakket.

Bij de FAGT word je zeer goed geïnformeerd over ontwikkelingen in het werkveld. De FAGT houdt je via ALV, website, nieuwsbrief en Facebook op de hoogte van wat er speelt in onze CAM-sector, de zorgverzekeraars en de overheid.
Als je volwaardig lid bent van de FAGT, worden je therapeutische behandelingen door zorgverzekeraars vergoed, mits je cliënt een passend verzekeringspakket heeft afgesloten.

Lid worden

Je kunt je aanmelden als:

Volwaardig lid

 • Diploma in 2015 of later behaald? Je hebt dan een door CPION of SNRO geaccrediteerde opleiding tot CAM-therapeut op HBO-niveau afgerond. Zie hiervoor www.snro-instituut.nl en www.cpion.nl
 • Diploma vóór 2015 behaald? Je hebt een FONG of FAGT geaccrediteerde opleiding met voldoende bij- en nascholing sinds diplomering.
 • Daarnaast heb je een diploma Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis op HBO-niveau volgens PLATO-normen òf een eerdere opleiding gevolgd die hiervoor vrijstelling verleent. Hieronder vind je de opleidingen die voldoen aan de PLATO-normen:
 • www.cpion.nl/MBK
 • www.snro-instituut.nl/mpsbk
 • Over vrijstelling van MBK/PsBK: www.snro-instituut.nl/

Aspirant

 • Je volgt een opleiding tot CAM-therapeut op HBO-niveau, geaccrediteerd door CPION of SNRO.
 • Je hebt, indien gewenst, de mogelijkheid om de wkkgz en BBA via de FAGT te laten regelen
 • Je krijgt dezelfde info als onze therapeuten en mag de ALV bezoeken, maar je hebt geen stemrecht

Je meldt jezelf aan als lid met het aanmeldformulier en de gevraagde bijlagen. Dit wordt in behandeling genomen bij ons secretariaat. Je kunt het aanmeldformulier, informatie over de procedure en nascholingsregels, het reglement en andere zaken vinden in het Aanmeldpakket.

Wat kost het?
Per 01-01-2018 zijn de volgende kosten verbonden aan het lidmaatschap van de FAGT:

 • 479,00 euro contributie per kalenderjaar
 • 150,00 euro entreegeld bij inschrijving
 • 85,00 euro per jaar BBA-verzekering
 • 10,00 euro per jaar Quasir/Zorggeschil WKKGZ
 • 250,00 euro (ex. btw) per 5 jaar herhaalvisitatie

De FAGT is aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ. Dit register is van belang voor vergoeding door zorgverzekeraars en verzorgt het tuchtrecht (TCZ). FAGT meldt nieuwe leden aan bij RBCZ. RBCZ brengt jaarlijks kosten in rekening voor de registratie:

 • 45,00 euro (ex. btw) Eenmalig bij inschrijving
 • 57,60 euro (ex. btw) Jaarlijks

Aspirant:

 • 100,00 euro contributie per kalenderjaar
 • Je betaalt entreegeld bij omzetting naar volwaardig lidmaatschap (d.w.z. na het behalen van je vakdiploma en MBK en/of PsBK – diploma en een positief visitatie-verslag)

Aspiranten

Aspiranten
Als je nog niet bent afgestudeerd, maar dat binnen afzienbare tijd wel verwacht te doen, dan kan je aspirant worden. Je betaalt dan een sterk gereduceerde contributie (€ 100 per jaar), waarvoor je alle informatie ontvangt en de Algemene Ledenvergadering kunt bijwonen (zonder stemrecht). Je leert dan alvast leden kennen en wordt een beetje bekend in therapeuten kringen.