Privacy


Deze website wordt beheerd door de Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT).
Wanneer u deze internetsite bezoekt kan de FAGT persoonsgegevens over u verzamelen. De FAGT zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking

De FAGT verzamelt en verwerkt gegevens over leden en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar leden en bezoekers om gegevens te verzamelen die voor u interessant kunnen zijn. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen.

Bijzondere persoonsgegevens

Wanneer de FAGT andere persoonsgegevens van bezoekers zou verzamelen dan hun naam en e-mail adres of van de leden andere gegevens dan adres, telefoonnummers en praktijkgegevens zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan de FAGT uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met de FAGT

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen via het online contactformulier of per post:

secretariaat FAGT
t.a.v. A. Claassen-Rampen
VanHuisUit Secretariële Ondersteuning
Spoorstraat 10,
6026 CX Maarheeze
Tel. 06 297 33 555
Nederland

Wijzigingen Privacy Statement

De FAGT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.